Bij ons ben je veilig!

Bij Logo Leieland zorgen we ervoor dat jouw gegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn, en enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Logo Leieland beheert de informatie in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zullen zich ook houden aan de regels die vastgelegd worden in de Europese privacywetgeving (GDPR).